Training & Development

Om te groeien in of naar de juiste functie, ben je bij Matchville aan het juiste adres. Matchville ondersteunt uw professionele en persoonlijke ontwikkeling door inzicht te bieden in uw talenten en kwaliteiten en door uw ontwikkeling te faciliteren; zowel voor individuele trajecten als teamontwikkeling, zowel voor professionals als management en directie.

Neem regie over uw loopbaan

Neem regie over uw loopbaan en begin met een LIFO gedragsprofiel. Dit profiel biedt een goede basis voor loopbaanadvies, training & opleiding en coaching.

Op zoek naar één van onderstaande trainingen cq programma’s? Neem dan contact met ons op.

De LIFO® Methode

Om communicatiedoelstellingen te bereiken, werkt Matchville met de LIFO® methode; een methode die zich richt op gedragsstijlen. LIFO® staat voor Life Orientations.

Oriëntatie kan men zien als een venster op de wereld. Het is het referentiekader van waaruit men waarneemt, duidt en de ander tegemoet treedt.

Matchville zet de LIFO® methode in voor:

  • Talent Search & Selection;
  • Outplacement;
  • Coaching;
  • Training & Development;
  • Betere samenwerking van teams;
  • Handen en voeten geven aan de cultuur van de organisatie.

Het is een pragmatische methode, waarbij het niet gaat om hoe men aan dat gedrag komt, maar om hoe men het vormgeeft in het handelen en contact met anderen. Ten grondslag aan het gedrag liggen waarden, behoeften en doelen. Ieder mens heeft van de verschillende LIFO® gedragsstijlen wel één of meerdere kenmerken, maar men heeft doorgaans een voorkeursgedragsstijl. Deze stijl heeft voor de persoon in kwestie succes gehad in het verleden en is ingeslepen, waardoor men er in de toekomst snel naar terug zal grijpen.

De LIFO® gedragsmethode omvat 4 basisgedragsstijlen, ook basisoriëntaties genoemd:

Door LIFO® binnen uw organisatie te introduceren, haalt u een ‘gedeeld taalsysteem’ in huis, wat het makkelijk maakt om op efficiënte wijze met elkaar over gedrag te praten. Dit gemak wordt nog versterkt door het feit dat de LIFO® gedragsmethode niet-normatief is en uitgaat van de kwaliteiten van mensen. Die positieve benadering maakt mensen ontvankelijk en ook bereid zich open te stellen voor feedback.

Wat maakt ons bijzonder?

Wanneer een opdrachtgever ons vraagt een training te geven, dan stellen wij eerst een aantal vragen. Vragen die ons inzicht geven in het nut en de noodzaak van de training, want Matchville streeft ook met haar Training & Development programma’s voor resultaat; Zichtbaar, Voelbaar en Meetbaar!

Wat wilt u of willen uw medewerkers morgen anders doen? En hoe draagt Training & Development daartoe bij?

Onze principes
Onze visie op opleiden en leren is, op basis van onze uitgebreide ervaring met het opleiden van werkenden, heel concreet uitgewerkt in alle elementen van onze trainingsprogramma’s. 

Dat leidt tot de vier C’s:

Context
Wij gaan uit van het principe dat mensen met werkervaring het meest leren door te doen, vervolgens daarop te reflecteren en het te koppelen aan de geleerde kennis. De context is daarbij uw eigen werkomgeving; het geleerde kunt u daardoor gelijk in de praktijk (laten) brengen.

Coaching
Matchville stelt u als deelnemer aan onze opleidingen centraal. Onze docenten en trainers begeleiden u intensief en coachen u om het maximale rendement uit uw opleiding of training te halen; tijdens maar ook ná uw training. De bijeenkomsten worden in kleine groepen verzorgd, waardoor er genoeg ruimte is voor interactie en discussie over uw dagelijkse praktijk.

Commitment
Om ervoor te zorgen dat de training resulteert in een duurzame verbetering, vinden wij het belangrijk dat het management en/of directie gecommitteerd is aan het Training & Development programma. Als het even mogelijk is, vragen wij hen bij de afsluiting van de training aanwezig te zijn. Door zelf waar te nemen welke ontwikkeling de medewerker heeft / de medewerkers hebben doorgemaakt, zal het management en/of de directie meer betrokken worden in het verandertraject van de medewerker(s) en de duurzame verbetering in de organisatie (kunnen) borgen.

Capaciteit
De capaciteit van onze Training & Development wordt voor een belangrijk deel bepaald door de deskundigheid, de ervaring en het enthousiasme van de docent/trainer. De trainers van Matchville zijn uitstekend opgeleid, gespecialiseerd en werkzaam in het vakgebied van uw training. Zij putten uit hun rijke praktijkervaring en ondersteunen hiermee de theorie. Het programma en de trainer bieden dan ook direct toegevoegde waarde voor u en uw organisatie.

Contact

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.
 

Laat een bericht achter